pánská mikina - design SMUTNICE 2019 pánské triko - design SMUTNICE 2019 LP Themes pánské triko - design SMUTNICE CD Smutnice dámské triko - design SMUTNICE LP Iron ámské triko - design SMUTNICE 2019
Záruky a reklamace

Reklamační řád:

 1. Záruku na zbožží poskytujeme v rozsahu obecně platných předpisů.
   
 2. Reklamační řád e-shopu SSOGE vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zbožží, jehožž reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.
   
 3. Reklamaci poškození zásilky lze uplatnit přímo u pracovníka České poššty, resp. na přepើce ČP nejpozději 2 dny od převzetí zásilky, pokud tato nebyla v době převzetí viditelně pošškozena.
   
 4. Reklamaci zbožží lze uplatnit těmito způsoby:
  • emailem na adresu shop@ssoge.com
  • telefonicky na čísle 777 218 334
  • písemně pošštou na adresu SSOGE e-shop / Radek Hajda, Na Důlkách 15/2, 748 01 Hlučín
    
 5. Reklamace musí obsahovat následující údaje:
  • číslo objednávky
  • popis zjišštěných závad
    
 6. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace nejpozději do tří pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou pošštou či telefonicky, pokud nebude dohodnuto jinak. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Vyřizování reklamací se řídí následujícími právními normami: Zákon 136/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý - zvlṚtní ustanovení o prodeji zbožží.

Odstoupení od smlouvy:

 1. Kupující má dle § 53 odst. 7 Obč. Z. právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audio a video nahrávek, u kterých byl porušen originální obal /folie/. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené za splnění následujících podmínek:
 • Vrácené zboží nesmí být poškozeno nebo jinak znehodnoceno.
 • V případě audio a video nahrávek, multimediálních nosičů (CD, MC, LP, DVD, CD-ROM atd.) nesmí být porušen ochranný přebal (folie).
 • Nakupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady na adresu provozovny prodejce.
 • Zásilky poslané dobírkou nebudou prodejcem převzaty.
 • Zboží musí být v bezvadném stavu, schopné dalšího prodeje.
 • Částka za vrácené zboží bude zákazníkovi uhrazena do 30 dnů, prodejce nevrací částku za balné, poštovné nebo dobírkovné.
SSOGE e-shop © 2019 | powered by OpenCart